Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een uitdrukking die we allemaal kennen en wat we allemaal willen.  
U voelt zich misschien te vaak naar uw zin moe en lusteloos.
Of u voelt zich gestressd. Werk, gezin, familie en vrienden, hobbies, het valt echt niet mee om dit alles te combineren.
Misschien voelt u zich geleefd, in plaats van dat u zelf het het levensstuur in handen heeft. Het moderne leven vraagt veel van ons.
En misschien weet u zelf best wel wat u zou kunnen aanpakken en veranderen, maar heeft u behoefte aan een duwtje in de rug.

De PPV biedt u een totaal pakket vitaliteit aan. Uw bestaan is het vertrekpunt, uw levensstijl het uitgangspunt voor verbetering.
Lichamelijke fitheid vraagt om aandacht voor voeding en beweging. Geestelijke fitheid vraagt om een effectieve omgang met stress.

De Psychologische Praktijk Veendam biedt u een integrale en motiverende aanpak .
Met aandacht voor voeding, beweging en stressmanagement wordt u stap voor stap op weg geholpen naar het ontwikkelen van een levensstijl gekenmerkt door fitheid en vitaliteit.


Copyright 2010 Psychologische Praktijk Veendam | Alle rechten voorbehouden. | Webdesign: Margreet Slager

Home      Voor wie?      Door wie?      Tarief      Contact      Links

Samenwerking met de PPV geeft meer
Levensstijl