Onze samenleving verandert. De zekerheden van vroeger zijn de onzekerheden van vandaag.
Verzakelijking, verharding, produkt- en rendementsdenken, bureaucratie, en protocollen laten zich gelden in veel sectoren van onze maatschappij, ook binnen de GGZ, en vaak ten koste van een persoonlijke, zorgzame en betrokken benadering.
Binnen de PPV staat u centraal. Uw leven, uw welzijn, uw geluk.
Geen onnodig lange intakeprocedures, lange wachttijden, wisselende hulpverleners, gebrekkige bereikbaarheid of standaard oplossingen.
Samen met u wordt zo snel als mogelijk, zo lang als nodig, doelgericht naar duurzame oplossingen voor uw problemen gezocht. 22 jaar ervaring leert, die oplossingen zijn er altijd!
Binnen de PPV wordt gebruik gemaakt van diverse psychologische inzichten en technieken. Immers, geen mens is hetzelfde en dus beperken we ons niet tot een bepaalde psychologische school, zoals bijvoorbeeld inzichtgevend, gedragstherapeutisch, directief, EMDR e.d. De behandeling wordt afgestemd op uw hulpvraag, problematiek en persoonlijkheid.
Copyright 2010 Psychologische Praktijk Veendam | Alle rechten voorbehouden. | Webdesign: Margreet Slager

Home      Voor wie?      Door wie?      Tarief      Contact      Links
Samenwerking met de PPV biedt uitkomst
Hulpverlening op maat